?

Log in

Neêrlandsch Nog Wat
Ranty Dutch Person of Uncertain Gender
*tiktik* 
4th-Jul-2013 11:35 am
loesje: studeren

Hallo, lieden. Als alles goed gaat, krijg ik deze zomer eíndelijk mijn bachelordiploma. Daar moet ik alleen wel eerst mijn scriptie voor af hebben en dáárvoor moet ik eerst mijn enquête van respondenten zien te voorzien.

Als je even ongeveer twintig minuten de tijd hebt en/of zin om iedereen die je kent in mijn naam te storen, zou ik dat ten zeerste op prijs stellen.

Hier is de link: http://www.thesistools.com/web/?id=359152.

~Cass

Comments 
(Deleted comment)
4th-Jul-2013 06:32 pm (UTC)
Dankjewel! :)
This page was loaded Feb 20th 2017, 8:08 pm GMT.